A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

 • Nhan đề :
 • Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
 • Tác giả :
 • Nguyễn Ngọc Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • ViLIS 2.0,Bản đồ địa chính,Cơ sở dữ liệu,Quản lý đất đai
 • Số trang :
 • tr. 89-94
Tải file tóm tắt Ứng dụng phần mềm ViLIS 2.0 trong công tác xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu địa chính tại phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

File Tóm tắt

Online: 122
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})