A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 • Nhan đề :
 • Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Tác giả :
 • Nguyễn Chí Hiếu
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Dân chủ,Quyền làm chủ,Hệ thống chính trị,Nhân dân
 • Số trang :
 • tr. 79-84
Tải file tóm tắt Vai trò của hệ thống chính trị trong việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

File Tóm tắt

Online: 148
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})