A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực

Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực

Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực

 • Nhan đề :
 • Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh,Phương pháp,Thảo luận nhóm,Năng lực,Định hướng năng lực
 • Số trang :
 • tr. 42-49
Tải file tóm tắt Vai trò của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực

File Tóm tắt

Online: 254
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,233
})