A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò của titan oxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ aluminate - rutile khi hàn hồ quang thép cacbon

Vai trò của titan oxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ aluminate - rutile khi hàn hồ quang thép cacbon

Vai trò của titan oxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ aluminate - rutile khi hàn hồ quang thép cacbon

 • Nhan đề :
 • Vai trò của titan oxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ aluminate - rutile khi hàn hồ quang thép cacbon
 • Tác giả :
 • Đào Quang Kế;Tăng Bá Đại
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Hàn dưới lớp trợ dung,Thép cacbon thấp,Trợ dung hàn gốm hệ xỉ Aluminate - Rutile,,Mối hàn giáp mối
 • Số trang :
 • tr. 32-37
Tải file tóm tắt Vai trò của titan oxit trong thành phần trợ dung hàn hệ xỉ aluminate - rutile khi hàn hồ quang thép cacbon

File Tóm tắt

Online: 183
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})