A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

 • Nhan đề :
 • Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tuấn Anh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Phương pháp thảo luận nhóm,Giảng dạy,Đường lối cách mạng,Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Số trang :
 • tr. 98-106
Tải file tóm tắt Vai trò và yêu cầu đặt ra đối với phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng phát triển năng lực

File Tóm tắt

Online: 206
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})