LRC-TNU
Đang tải dữ liệu...
A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng cặp phạm trù "cái chung - cái riêng" trong dạy học toán ở tiểu học

Vận dụng cặp phạm trù

Vận dụng cặp phạm trù "cái chung - cái riêng" trong dạy học toán ở tiểu học

 • Nhan đề :
 • Vận dụng cặp phạm trù "cái chung - cái riêng" trong dạy học toán ở tiểu học
 • Tác giả :
 • Phạm Thị Thanh Tú
 • Năm xuất bản :
 • 2011
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Toán học,Giảng dạy,Tiểu học,Phạm trù,Cái chung,Cái riêng,Vận dụng
 • Mô tả :
 • tr. 40-41,44
Online: 62
Lượt truy cập: 8,587,650
Số lượt tải: 3,496,597