A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng lý thuyết ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may Sông Công II - công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Vận dụng lý thuyết ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may Sông Công II - công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

Vận dụng lý thuyết ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may Sông Công II - công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

 • Nhan đề :
 • Vận dụng lý thuyết ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may Sông Công II - công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG
 • Tác giả :
 • Hà Văn Vương
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ergonomics,Môi trường làm việc,Tổ chức,Doanh nghiệp
 • Số trang :
 • tr. 227-232
Tải file tóm tắt Vận dụng lý thuyết ecgônômi trong tổ chức môi trường làm việc tại văn phòng chi nhánh may Sông Công II - công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG

File Tóm tắt

Online: 187
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})