A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

 • Nhan đề :
 • Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh
 • Tác giả :
 • Hoàng Thị Mỹ Hạnh
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Lịch sử,Phương pháp dạy học,Thảo luận nhóm,Phát triển năng lực,Đổi mới
 • Số trang :
 • tr. 73-78
Tải file tóm tắt Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường trung học cơ sở phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh

File Tóm tắt

Online: 194
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})