A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

 • Nhan đề :
 • Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Giáo dục,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Giảng dạy,Chất lượng,Lý luận chính trị,Trường đại học
 • Số trang :
 • tr. 34-41
Tải file tóm tắt Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay

File Tóm tắt

Online: 227
Lượt truy cập: 14,832,100
Số lượt tải: 1,942,237
})