A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen - Macaulay trên vành Noether địa phương

Về môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen - Macaulay trên vành Noether địa phương

Về môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen - Macaulay trên vành Noether địa phương

 • Nhan đề :
 • Về môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen - Macaulay trên vành Noether địa phương
 • Tác giả :
 • Lưu Phương Thảo
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc,Quỹ tích không Cohen - Maculay,Vành Noether địa phương
 • Số trang :
 • 82 tr.
Tải file tóm tắt Về môđun Cohen - Macaulay suy rộng chính tắc và một số quỹ tích không Cohen - Macaulay trên vành Noether địa phương

File Tóm tắt

Online: 108
Lượt truy cập: 11,509,542
Số lượt tải: 1,836,183
})