A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về số Padovan và một vài ứng dụng

Về số Padovan và một vài ứng dụng

Về số Padovan và một vài ứng dụng

 • Nhan đề :
 • Về số Padovan và một vài ứng dụng
 • Tác giả :
 • Nguyễn Tiến Long
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Đại học Khoa học
 • Từ khóa :
 • Số Padovan,Ứng dụng
 • Số trang :
 • 48 tr.
Tải file tóm tắt Về số Padovan và một vài ứng dụng

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})