A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

 • Nhan đề :
 • Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay
 • Tác giả :
 • Nguyễn Văn Tùng
 • Năm xuất bản :
 • 2019
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tinh giản biên chế,Cơ quan trung ương,Chủ trương của Đảng
 • Số trang :
 • tr. 90-94
Tải file tóm tắt Về tinh giản biên chế của các cơ quan Trung ương hiện nay

File Tóm tắt

Online: 235
Lượt truy cập: 11,157,770
Số lượt tải: 1,832,742
})