A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn

Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn

Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn

 • Nhan đề :
 • Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn
 • Tác giả :
 • Nguyễn Thị Hoàng Yến
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ascaris suum,ELISA,Gà thả vườn,Toxocara spp
 • Số trang :
 • tr. 230-239
Tải file tóm tắt Xác định kháng thể kháng giun đũa chó mèo Toxocara spp. và giun đũa lợn Ascaris suum ở gà nuôi thả vườn

File Tóm tắt

Online: 216
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})