A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam

Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam

Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Trịnh Xuân Hoạt
 • Năm xuất bản :
 • 2021
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Bemisia tabaci,Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV),Manihot esculenta Crantz.
 • Số trang :
 • tr. 206-214
Tải file tóm tắt Xác định phương thức lan truyền của Sri Lankan cassava mosaic virus (slCmv) gây bệnh khảm lá sắn ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 203
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})