A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang

Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang

Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang

  • Nhan đề :
  • Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang
  • Tác giả :
  • Nguyễn Văn Quang;Nguyễn Thị Kim Lan;Nguyễn Thị Ngân;Trần Nhật Thắng;Nguyễn Hữu Hòa
  • Năm xuất bản :
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Lợn,Serotype,Kháng kháng sinh,Vi khuẩn,Viêm phổi,Độc lực
  • Số trang :
  • tr. 137-142
Tải file tóm tắt Xác định serotype, độc lực và khả năng kháng kháng sinh của 3 loại vi khuẩn gây bệnh viêm phổi ở lợn tại Tuyên Quang

File Tóm tắt

Online: 219
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})