A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam

Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam

 • Nhan đề :
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam
 • Tác giả :
 • Vũ Thị Lưu;Trần Thị Thu Huyền;Nguyễn Thị Huyền;Nguyễn Thị Thủy
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Ảnh nảy mầm,Cây mầm bình thường,Cây mầm không bình thường,CSDL,Hệ quản trị CSDL
 • Số trang :
 • tr. 911-923
Tải file tóm tắt Xây dựng cơ sở dữ liệu và module tra cứu hình ảnh nảy mầm của một số giống lúa phổ biến ở Việt Nam

File Tóm tắt

Online: 115
Lượt truy cập: 12,166,651
Số lượt tải: 1,848,234
})