A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

  • Nhan đề :
  • Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính
  • Tác giả :
  • Ngô Công Thắng
  • Năm xuất bản :
  • 2020
  • Nhà Xuất bản :
  • Từ khóa :
  • Thi trắc nghiệm,Trắc nghiệm trực tuyến,Đánh giá năng lực
  • Số trang :
Tải file tóm tắt Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính

File Tóm tắt

Online: 253
Lượt truy cập: 13,768,894
Số lượt tải: 1,929,748
})