A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

 • Nhan đề :
 • Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục
 • Tác giả :
 • Đinh Văn Tiệp;Phạm Thị Thu Hằng
 • Năm xuất bản :
 • 2020
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Tuyến tính đa bước,Sai phân lùi,Bài toán stiff,Miền ổn định tuyệt đối
 • Số trang :
 • tr. 424-431
Tải file tóm tắt Xây dựng trình thực thi cho phương pháp sai phân lùi dạng khối liên tục

File Tóm tắt

Online: 282
Lượt truy cập: 11,168,277
Số lượt tải: 1,832,874
})