A| B| C| D| E| F| G| H| I| J| K| L| M| N| O| P| Q| R| S| T| U| V| W| X| Y| Z| 0-9

Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

 • Nhan đề :
 • Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay
 • Tác giả :
 • Trần Hoàng Tinh;Nông La Duy;Phạm Văn Tuân
 • Năm xuất bản :
 • 2018
 • Nhà Xuất bản :
 • Từ khóa :
 • Sinh viên,Kỷ luật,Trung tâm,Quốc phòng,An ninh,Trung đội tự quản
 • Số trang :
 • tr. 171-176
Tải file tóm tắt Xây dựng trung đội tự quản trong quản lý giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng và An ninh trong giai đoạn hiện nay

File Tóm tắt

Online: 181
Lượt truy cập: 11,452,981
Số lượt tải: 1,835,407
})